Trädbesiktning – Ta reda på hur ditt favoritträd mår

17 september 2021 william eriksson

Ett gammalt träd kan vara både majestätiskt och vackert. Det kan utgöra en central del i en trädgård. När ett träd däremot drabbas av sjukdom eller blivit skadat kan det förvandlas till en livsfara. 

Ett skadat eller sjukt träd kan falla och därmed skada närliggande byggnader eller till och med människor. Om du misstänker att ditt träd mår dåligt kan det därför vara en god idé att utföra en trädbesiktning.

Med hjälp av en trädbesiktning kanske du slipper hugga ner ditt favoritträd. Trädet kanske kan behandlas eller på andra sätt vårdas så det kan stå kvar och vara en fröjd för ögat i många år till. Att utföra en trädbesiktning kan med andra ord var en investering som är väl värd sin kostnad. 

 

 

Hur går en trädbesiktning till?

En trädbesiktning utförs i syfte att undersöka hur ett träd mår och vilka åtgärder som kan tillämpas för att behandla eventuella problem trädet dras med. När det är fråga om just en trädbesiktning är det viktigt att den utförs av en expert. En arborist är expert på träd och trädets välmående och att utföra trädbesiktningar är en vanlig arbetsuppgift för arborister. 

Genom att genomföra en trädbesiktning kan du få reda på hur ditt träd mår och få förslag på vad du kan göra åt det. Om du misstänker att något är på tok med ditt träd och du inte själv kan identifiera vad problemet är kan en trädbesiktning alltså vara en bra idé och lösning.

Under trädbesiktningen kontrollerar arboristen trädets nuvarande status. Efter besiktningen får du sedan en sammanfattning av trädets mående samt förslag på åtgärder. Arboristen kommer då att berätta vilka risker som finns med en viss typ av behandling eller åtgärd. Det är då upp till dig att väga för- och nackdelar mot varandra och besluta hur du vill gå vidare. 

Fler nyheter