Sjukförsäkring som nästan alla arbetsgivare har

01 april 2021 Jenny Olsson

editorial

Att vara sjukskriven från sitt jobb är en mänsklig rättighet. Man ska känna att om man blir sjuk eller drabbas av en olycka som gör att man inte kan arbeta, att man ska ha råd att kunna vara hemma. För många är det en oerhörd stress att vara sjukskrivna då en del av inkomsten försvinner.

Kanske hade man det reda tufft rent ekonomiskt och då blir detta ett stort problem. Även om Försäkringskassan betalar ut upp till 80 procent av sjukpenning kanske det ändå inte är nog för många. Men många arbetsgivare är anslutna till Afa Försäkring, vilket gör att arbetstagaren kan få ut mer vid sin sjukskrivning. Så många som nio av tio arbetsgivare är anslutna till denna sjukförsäkring

Sjukförsäkring

Läs mer och anmäl 

Även om man inte får ut samma belopp som sin ordinarie lön så täcker försäkringen upp en del av den. Om du får ut 80 procent av försäkringskassan så betalar försäkringen ut 12,5 procent av detta belopp, vilket kan göra stor skillnad på sikt. Om du blir sjukskriven kan du själv som anställd gå in och ansöka om denna försäkring. Denna försäkring gäller också vid en rad andra tillfällen.

Till exempel om du skulle bli ofrivilligt arbetslös på grund av arbetsbrist. Försäkringen kan också gälla upp till 720 dagar efter avslutad anställning, så även om du inte jobbar kvar på arbetsplatsen kan försäkringen ändå gälla. Om man som arbetsgivare inte har denna typ av försäkring bör man verkligen se över det, då det är viktigt att ha anställda som känner sig trygga. Det handlar också om hållbarhet, att få de anställda att må bra, vilket i slutänden brukar ge mer tillbaka. Om du inte har en sådan här försäkring, gå in och se om du kan teckna en för dina anställda, då alla människor har rätt att vara hemma och vara sjukskrivna om de behöver det. 

Fler nyheter