Regler för skyltar på fasader

21 februari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Regler för skyltar på fasader

När man diskuterar de visuella aspekterna av ett företag är en av de viktigaste övervägandena placeringen och syftet med skyltar på fasader. Skyltar kan fungera som ett identifieringsmärke för förbipasserande eller potentiella kunder som erbjuder en introduktion till ditt företag och dess tjänster. Det är därför viktigt att se till att all skyltning som du installerar följer lokala regler och bestämmelser som kan gälla för att främja ett välskött offentligt utrymme och samtidigt skapa effektiva marknadsföringsmöjligheter. I det här blogginlägget kommer vi att utforska de olika typerna av bestämmelser som gäller skyltar på fasader samt strategier för att maximera synligheten och samtidigt följa alla tillämpliga lagar.

När du överväger en skyltstrategi är det viktigt att notera att det kan finnas lokala regler och bestämmelser om storlek, utformning, placering och innehåll av skyltar. Beroende på var du befinner dig kan dessa bestämmelser variera avsevärt. Se till att du undersöker ditt lokala område för att se till att reglerna följs innan du sätter upp några skyltar. Om du dessutom driver i flera städer är det viktigt att du bekantar dig med alla tillämpliga lagar för varje ort.

Fasadskyltar Malmö, Göteborg

Visuellt tilltalande

Förutom att undersöka och följa de lokala bestämmelserna finns det också flera bästa metoder för att skapa visuellt tilltalande skyltar som lockar till sig kunder. Vanliga strategier är att se till att din skylt sticker ut från den omgivande miljön, att använda färger med hög synlighet och typsnitt, och att betona nyckelord eller tjänster. Du kan också använda en rad olika strategier för att maximera synligheten, till exempel välja rätt placering för din skylt eller använda LED-lampor för att belysa den på natten.

Som sagt finns det olika regler för olika platser. För att se vilka möjligheter som finns för dig och ditt företag, kolla in https://www.skyltcompaniet.se/produkter/

 

 

Fler nyheter