Pumpservice i Trollhättan med stort utbud

26 februari 2022 patrick pettersson

advertorial

Bra pumpar är en nödvändighet inom både den kemiska industrin och livsmedelsindustrin, men också inom många andra branscher. Med rätt pump kan man säkert och effektivt flytta olika typer av vätskor, även mer trögflytande sådana. I vissa fall måste man även ta hänsyn till explosivitet och frätande kemikalier. Då gäller det att ha en pump av rätt material så att överflyttningen av vätskan kan ske säkert. 

Det finns en rad olika saker som är särskilt viktiga att tänka på då man väljer pump till sin verksamhet. Först och främst måste man utgå ifrån vilket men man ska använda pumpen till. Är det exempelvis en aggressiv och frätande vätska? Eller kanske något som är brandfarligt eller explosivt? Men man måste också tänka på om det är en trögflytande vätska som ska flyttas. Väljer man fel typ kan det få förödande konsekvenser. Framförallt om de vätskor man handskas med är lättantändliga eller farliga på något annat sätt.

 

pumpservice - pumpar Trollhättan

 

Viktigt att man också tänker på arbetsställningen 

En pump är ett arbetsverktyg och det är därför också viktigt att tänka på arbetshöjden när man väljer pump till sitt företag och verksamhet. En pump som inte har rätt höjd eller är ergonomiskt utformad är inte säker eftersom arbetsställningen blir fel och det då lättare kan ske olyckor och läckage. Men givetvis sliter det också på både armar, axlar och rygg att arbeta i fel arbetsställning. 

Få hjälp med att hitta rätt pump till verksamheten

Det är en omöjlighet att själv veta vilken pump som passar verksamheten bäst. I stället kan man vända sig till ett företag som har olika typer av industripumpar som sitt expertområde som exempelvis pumpservice i Trollhättan; https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-trollhattan/. De kan hjälpa till att hitta den pump som lever upp till de särskilda krav man har. Men också hjälpa till med service och reparation av pumpar.

 

Fler nyheter