Kvalitativa brandgenomföringar är avgörande för att kunna hindra brand från att spridas i fastigheter

24 maj 2022 Cecilia Olsson

Det finns höga krav på att en byggnad ska vara säker på flera olika vis. Bland annat är brandsäkerheten en otroligt viktigt del för att minimera skada (både på människor och material) vid en eventuell brand. När till exempel ett flerfamiljshus byggs så delas fastigheten in i olika brandceller, där en lägenhet är en cell. Detta görs för att en eventuell brand ska få svårare att sprida sig genom byggnaden. För att en brandcell ska kunna fungera så effektivt som möjligt så är det dock väldigt viktigt med bra brandtätning.

Brandgenomföring krävs för att brandecellerna ska fungera optimalt

I de olika brandcellerna så krävs, utöver själva konstruktionen, även brandtätningar när man till exempel drar olika rör eller kablar genom de brandavskiljande konstruktionerna. Med omsorgsfullt installerad brandtätning är det möjligt att hindra både eld och rökgas från att spridas mellan brandcellerna under en viss tid. Hur länge brandspridningen kan hindras beror på fastighetens brandklass.

brandgenomföringar

Brandmotståndet anges i regel med beteckning EI, där E står för integritet mot brand och I för isolering. Kan konstruktionen till exempel stå emot och isolera mot brand i minst 60 minuter så får den brandklass EI 60. Om brandgenomföringen inte genomförs rätt, eller över huvud taget, så kan branden sprida sig genom fastigheten betydligt enklare och snabbare. Framförallt giftig brandrök sprids genom minsta lilla springa och kan orsaka skada på både människor och material. 

Specialister med kvalitativa produkter inom brandgenomföring 

Genom att noggrant täta även mellan brandcellerna så är det alltså möjligt att få ett riktigt bra brandskydd i fastigheten. Sewatek är ett företag som specialiserat sig inom just brandgenomföringar och erbjuder både kunskap och ett brett produktutbud som ger god brandsäkerhet. Sewatek kan hjälpa till oavsett om det gäller brandtätning av  nybyggnation, renovering, prefabbygge med mera. De finns där som specialister för att skapa högsta möjliga brandsäkerhet.

Fler nyheter