single-image

Invändig tvätt med stamspolning

Stamspolning är ett sätt att rengöra en hel fastighets avloppsstammar på en och samma gång. Det innebär att man som kund inte behöver göra något mer efter att man ringt in företaget som ska spola stammarna. Förutom att man efter själva åtgärden förstås ska rådfråga spolföretaget gällande hur man ska agera kring avloppen. 

Det kan vara att man får ett besked efter en stamspolning som gäller att man framöver ska fortsätta boka spolningar efter ett regelbundet schema. Rören kanske börjar bli gamla eller så kan det vara ett tryck på avloppssystemet som gör att det är svårt att undvika.

Arbeta i blindo

För en boende så är det helt omöjligt att se mer än det man gör direkt i avloppet. Eller möjligen om man skruvar isär de synliga rören under diskhon. Men allt annat är helt i blindo. Förutom för alla som utför rörinspektioner eller stamspolningar. Därför kan det också vara kul ifall man får vara med när insidan på rören inspekteras. Även om man kommer se på sina avloppsrör med helt andra ögon framöver.

Det kan dock vara det enda sättet som man som lekman kan få en inblick i vad som händer när man utan åtskiljning spolar ner precis vad som helst i sina avlopp. Eventuellt kan det också vara där man kan få upptäcka vad som hände med tvååringens legogubbe som mystiskt försvann. När man hittar honom stående mitt i en hög av kallt kladdigt matfett någonstans i avloppssystemet.

Båda sidor är viktiga

Även om det endast är insidan som man rengör vid en stamspolning så är inte utsidan på något sätt oviktig. De delar som finns inuti väggar, golv och tak är skyddade och de behöver man inte göra så mycket med. Men de rör som är synliga är lättare att hålla ett öga på gällande om eventuella skador eller läckage uppstår.