single-image

Hjälp inom logistik

I ena änden av en försäljningskedja har man en producent och i den andra har man en köpare. Men för att köparen ska kunna få varorna från producenten och sedan kanske sälja dem vidare till slutkunden så behövs någon som sköter logistiklösningen.

Mindre företag brukar sköta hela kedjan själva med produktion, lagerhållning, orderhantering, distribution och kundtjänst men om man är ett mellanstort eller större företag så kan man välja att hyra in de tjänsterna utifrån. Inom facktermer är det den typen av tjänster som kallas för tredjepartslogistik och innebär helt enkelt att en tredje part är delaktig i de logistiska flödena.  

 

Inom samma mall  

Fast att företag kan skilja sig mycket gällande de produkter som man säljer, vilka som är kunderna och hur stora man är, så är det ändå samma steg som man ska följa för att få ett fungerande logistikflöde hela vägen. Använder man sig av tredjepartslogistik så kan man välja ifall det är en eller flera delar som man vill göra själv, men ofta kan det vara bäst att överlåta allt inom logistik till samma aktör.

För största möjliga förtjänst bör man ha en produktion som är just in time och därför behöver man ett fungerande system som samtalar mellan kund och produktion, samt bokning av fraktfirmor med mera.  

 

 

Koll på statistik

Tredjepartslogistik arbetar för att underlätta så beställaren har så liten lagringstid som möjligt och så nöjda kunder som möjligt. Man jobbar för så korta leveranstider som är görbara så att kunderna ska känna att man får en bra service och samtidigt kostar varje minut på lagerhyllan onödiga pengar för beställaren.

Genom statistiska mätningar kan man hålla koll på kundnöjdhetsfaktorn och alla hålltider, samt trender inom beställningar. Det kan vara svårt att se tillbaka på försäljningssiffror och kostnader om man inte skapar en relation mellan dessa som man sedan kan planera framtiden efter. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.