single-image

Bergvärme är bästa sättet att värma ett hus

Att välja sätt att värma sitt hus på är inte så svårt. Bor man inom ett område där det erbjuds fjärrvärme från kommunen är detta det ekonomiskt och miljövänligt bästa alternativet nu och åtminstone så länge som fjärrvärmenäten erbjuds. Om man inte bor så till att fastigheten till rimlig kostnad kan anslutas till ett fjärrvärmenät finns ändå flera alternativ. 

Olja är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart för en nyinvestering. Men om en fastighet har ett relativt nytt och effektivt värmesystem för olja bör man räkna på om man behöver byta just nu, eller om det är mer kostnadseffektivt att göra det senare i systemets livstid.

 

 

Att välja uppvärmningssätt 

 

Olika sätt att värma sitt hus har olika påverkan på miljö och ekonomi. Att byta en existerande oljebrännare mot en pelletsbrännare har liten investeringskostnad, men driftskostnaderna, särskilt om man tar med skötseltid, är ganska stora. I princip helt underhållsfritt är att sätta en elpatron i existerande panna. Elpriserna gör dock driftskostnaderna för både elpatron och direktverkande elsystem för höga idag. 

Har man tillgång till ved så kan ett vedbaserat system vara bra, men kräver en del investeringar i ny panna och ackumulatortankar. Det mest kostnadseffektiva och miljövänliga systemvalet idag är att använda värmeväxlare. Och mest effektivt, men investeringskrävande, är bergvärme.

 

Rätt leverantör är viktigt

 

En investering i bergvärme är långsiktig. Alla arbeten måste utföras professionellt så att livslängden för alla delar av system blir optimal. Eftersom värdet på en fastighet med bergvärme är högre än de med andra typer av uppvärmning så behöver investeringen inte räknas hem genom driftskostnadsbesparingar på kort tid. Att hitta ett företag som hjälper till med bergvärme i västerås är enkelt. Välj ett företag som är certifierat av branschen som t.ex. BorrWik’s. Då är man säker på att få ett värmesystem som håller en varm oberoende av utetemperaturen och som säkerställer högsta möjliga värde på fastigheten.